Архив на нормативни актове

Сортиране на данни
Публикувано Описаниенизходящо сортиране
01.08.2016 НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
18.11.2016 НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
02.02.2016 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА БУРГАС
28.11.2016 Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас
05.11.2015 Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас
10.08.2018 НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ОБЩИНА БУРГАС
17.11.2015 НАРЕДБА ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
11.03.2019 НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СПОРТА ЧРЕЗ ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС
01.06.2018 НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СПОРТА ЧРЕЗ ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС
30.11.2016 НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
03.11.2015 Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас
10.06.2016 Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас
28.12.2015 Наредба за определяне размера на местните данъци
04.10.2016 Наредба за определяне размера на местните данъци
03.11.2015 Наредба за определяне размера на местните данъци
01.01.2017 НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бургас
18.03.2019 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
05.04.2019 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
13.05.2019 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
06.08.2019 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
02.07.2018 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
01.01.2017 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
03.09.2018 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
09.11.2018 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
05.05.2017 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
03.08.2016 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
04.10.2016 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
04.11.2016 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
27.12.2018 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
28.12.2015 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
05.12.2017 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
02.01.2018 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
02.02.2016 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
01.03.2016 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
04.05.2018 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
05.11.2015 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
19.05.2016 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
10.06.2016 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
03.11.2015 Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас
07.09.2016 Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас
03.04.2018 Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас
04.05.2018 Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас
02.01.2018 Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи
03.11.2015 Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи
04.07.2016 Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи
28.12.2015 Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи
04.07.2016 Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи
11.04.2016 НАРЕДБА ЗА РЕДА, ПО КОЙТО ОБЩИНА БУРГАС УЧАСТВА В УЧРЕДЯВАНЕТО И УПРАЖНЯВА ПРАВОТО СИ НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА
05.11.2015 Наредба за реда, по който Община Бургас участва в учредяването и упражнява правото си на собственост в търговските дружества
01.03.2019 Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Oбщина Бургас
05.11.2015 Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Oбщина Бургас
03.11.2015 Наредба за символиката и отличията на Община Бургас
03.11.2015 Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бургас
02.07.2018 НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
04.11.2016 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПОЛУДНЕВНИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
02.01.2018 НАРЕДБА за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас
03.04.2018 НАРЕДБА за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас
07.07.2017 НАРЕДБА за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона
03.11.2015 Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона
07.09.2016 Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.