Архив на нормативни актове

Сортиране на данни
Публикувано Описаниенизходящо сортиране
08.04.2016 Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона
05.05.2017 Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона
03.11.2015 Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бургас
04.08.2017 Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища
02.02.2016 Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища
03.11.2015 Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища
03.11.2015 Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Бургас
26.02.2016 НАРЕДБА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА БУРГАСКИ СПОРТНИ КЛУБОВЕ
14.03.2016 НАРЕДБА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА БУРГАСКИ СПОРТНИ КЛУБОВЕ
30.03.2016 НАРЕДБА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА БУРГАСКИ СПОРТНИ КЛУБОВЕ
06.03.2017 НАРЕДБА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА БУРГАСКИ СПОРТНИ КЛУБОВЕ

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.