• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6982 / 16.01.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:1. Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация на нова обслужваща улица от о.т.28, при кръстовището на ул. “Северна“ и ул. “Черна гора“ от съществуващата улична мрежа на кв. „Долно Езерово“ до път BGS-1030, с цел осигуряване транспортно обслужване на ПИ в границите на устройствена зона 4/Смф по ОУП на гр. Бургас. 2. Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 07079.6.1584 по КК на гр. Бургас, местност „Край село“, землище „Долно Езерово“, попадащ в границите на устройствена зона 4/Смф по ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на населеното място 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
490
ОБНОВЕНО:
16.01.2018 - 15:36
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.