• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8599 / 24.04.2019 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на спиркозаслони, на масовия градски транспорт на гр. Бургас, разположени върху части на имоти - публична общинска собственост на Община Бургас, представляващи елементи на градско обзавеждане, по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за срок от пет години

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
158
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.