• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9041 / 09.08.2019 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” – главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, проект №BG16RFOP001-1.004-0006 „Интегриран модел за управление на градската мобилност – I етап“ по договор №BG16RFOP001-1.004-0006-С01 „Интегриран модел за управление на градската мобилност – I етап“

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
154
ОБНОВЕНО:
09.08.2019 - 16:04
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.