• Докладни записки

Докладна записка № 08 - 00 4309 / 25.01.2016 г.

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно:
1. Отправяне на искане до Министерски съвет на Република България чрез Областния управител на Област Бургас за безвъзмездно предоставяне в собственост  на Община Бургас на поземлен имот с идентификатор 07079.605.81 по одобрена КК на гр.Бургас, находящ се на територията на ПЗ„Север“, гр.Бургас.

2. Разрешение промяна на предназначението на част от УПИ I, отреден – „за озеленяване“, в кв.38, по плана на ПЗ„Север“, за обекти на техническата инфраструктура и крайулично озеленяване.
ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
988
ОБНОВЕНО:
25.01.2016 - 16:57
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.