• Наредби и правилници

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

Настоящата наредба е приета на заседание на Общински съвет Бургас, проведено на 31.03. 2005 г. Изменена и допълнена с Решения на Общинския съвет по т.32 и по т.50, Протокол № 8 от 17. 04. 2008 г., Решение по т. 50, Протокол № 12 от 18.09.08 г., Решение по т.10 от Протокол №18/19 и 26.02.2009 г. , Решение по т. 2 от Протокол №19/19 и 25.03.2009 г., Решение по т.6 от Протокол №33/22.04.2010 г., Решение по т.3 от Протокол №11/26.06.2012 г., Решение по т.4 от Протокол №6/17.12.2015 г., отменена с решение по т.1 от Протокол №13/28.06.2016 г.

 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
778
ОБНОВЕНО:
04.07.2016 - 15:36
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.