• Наредби и правилници

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Приета с решение на Общински съвет-гр.Бургас,  протокол № 44,т. 1 от 19.03.2003 год. Изм. с протокол № 47/16.07.2003 г.; протокол №3/19.12.2003 г.; протокол №11/24.06.2004 г.; протокол №16/30.11.2004 г.; протокол №18/21.12.2004 г. .; протокол № 20/24.02.2005г.; протокол № 19/31.01.2005г.; протокол № 22/31.03.2005г.; протокол № 26/28.07.2005г.; протокол № 29/25.11.2005г; протокол № 31/21.12.2005г.; протокол № 32/31.01.2006г.; протокол № 33/28.02.2006г.; протокол № 35/27.04.2006г.; протокол № 38/20.07.2006г., протокол № 43/20.12.2006г.; протокол № 44/30.01.2007г.; протокол № 45/28.02.2007г.; протокол №47/25.04.2007г.; протокол №48/14.06.2007г.;протокол №4/20.12.2007 г.; протокол №7/27.03.2008г.; протокол №8/17.04.2008г.; протокол №10/19.06.2008г.; протокол №11/24.07.2008г.; протокол №16/18 и 20.12.2008г.; протокол №17/22 и 29.01.2009г. ; протокол № 19/19 и 25.03.2009 г. ; протокол №20/23 и 28.04.2009 г.; протокол №24/17.09.2009 г.; протокол №25/22.10.2009 г.; протокол №29/17 и 18.12.2009 г.; протокол №34/20 и 26.05.2010 г.; протокол №37/23.08.2010 г.; протокол №43/09 и 14.12.2010 г.; протокол № 44/ 20 и 25.01.2011 г.; протокол №47/24 и 29.03.2011 г.; протокол №50/23.06.2011 г.; протокол №5/22.12.2011 г.; протокол №17/18.12.2012 г.; изм. с Решение №729/14.05.2012 г. по адм.д. №1521/2011 г. на Административен съд - Бургас, в сила от 10.01.2013 г.; протокол №19/29 и 31.01.2013г.; протокол №31/17.12.2013 г.; протокол № 38/22.07.2014 г.; протокол № 45/16.12.2014 г.; протокол № 48/17.02.2015 г.; протокол № 49/24.03.2015 г.; протокол № 51/28.04.2015 г.; протокол № 52/26.05.2015 г.; протокол № 53/23.06.2015 г.; протокол № 54/21.07.2015 г.; протокол №6/17.12.2015 г.; протокол №7/26.01.2016 г.; протокол №10/26.04.2016 г.

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1955
ОБНОВЕНО:
04.10.2016 - 09:31
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.