Обявени нормативни актове

Сортиране на данни
Публикуванонизходящо сортиране Описание
03.07.2017 Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона“
31.07.2017 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища
01.12.2017 Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните мероприятия, включени в календара на Община Бургас
01.12.2017 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
22.12.2017 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
22.12.2017 Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона
22.12.2017 Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи
30.03.2018 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас
30.03.2018 Наредба за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас
30.04.2018 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас
30.04.2018 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
29.06.2018 Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
29.06.2018 Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бургас
06.08.2018 Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас
30.08.2018 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, Приложение 5, Раздел ХI,I „Услуги, предоставени от училища“
28.09.2018 Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас
05.11.2018 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
21.12.2018 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
01.02.2019 Наредба за допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас
01.02.2019 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бургас
05.03.2019 Наредба за финансово подпомагане на спортни клубове от Община Бургас
01.04.2019 Наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища
01.04.2019 Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
01.04.2019 Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Общински имоти“
01.04.2019 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
08.05.2019 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
08.05.2019 Наредба за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бургас
02.08.2019 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
02.09.2019 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.