Входящи писма

Общ брой входящи писма: 725
Публикувано на 8 Юли, 2019 - 11:11
от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел "ФК Нефтохимик 1962" и обществени дейци, относно: Предоставяне на общодостъпни стадиони за провеждане на футболни и други спортни събития на професионално ниво
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 14 Август, 2019 - 14:32
Публикувано на 8 Юли, 2019 - 10:04
ОТХВЪРЛЯ искането на Окръжна прокуратура Бургас за спиране на изпълнението на оспорения подзаконов нормативен акт.ОТМЕНЯ  разпоредбата на чл.8, ал.1, т.З от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Бургас, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение по протокол № 4/04.12.2015 г.ОТХВЪРЛЯ протеста на Андрей Червеняков - прокурор при Окръжна прокуратура гр.Бургас, в останалата му част.
Последна промяна на: 8 Юли, 2019 - 10:04
Публикувано на 5 Юли, 2019 - 09:32
от Тодор Стамболиев - обществен посредник на Община Бургас, относно: Изменение и допълнение на Правилника за реда на предоставяне на целеви финансови средства от Общински здравен фонд
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 29 Юли, 2019 - 14:25
Публикувано на 3 Юли, 2019 - 16:07
от Чанко Мирчев - общински съветник от БСП, относно: Помещение в сградата на читалището на гр. Българово
Последна промяна на: 30 Юли, 2019 - 08:50
Публикувано на 1 Юли, 2019 - 10:32
от Чанко Мирчев - общински съветник от БСП, относно: Липса на отходна канализация в с. Твърдица
Последна промяна на: 29 Юли, 2019 - 14:27
Публикувано на 1 Юли, 2019 - 10:25
от Чанко Мирчев - общински съветник от БСП, относно: Окаяно състояние на уличната мрежа в с. Твърдица
Последна промяна на: 31 Юли, 2019 - 09:59
Публикувано на 21 Юни, 2019 - 11:40
ОТМЕНЯ по жалба на „Рейсър Ауто“ ЕООД, с ЕИК 201327590, разпоредбата на чл. 44 от Наредбата за управление на територията на Община Бургас, в частта относно въведеното изискване „за притежаване на разрешително по чл.37 и чл.67 от ЗУО или на комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда“ за извършването на дейностите по събиране и транспортиране на ИУМПС. 
Последна промяна на: 21 Юни, 2019 - 12:20
Публикувано на 21 Юни, 2019 - 09:56
от Красимир Петков - председател на управителен съвет ТЦ "Престиж", относно: Изграждане на нов паркинг между бл.№60 и бл.№61 в ж.к. "Славейков"
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Септември, 2019 - 10:12
Публикувано на 17 Юни, 2019 - 10:33
от Веселин Василев - директор на дирекцишя "Управление при кризи, обществен ред и сигурност", относно: Решение на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 29 Юли, 2019 - 14:28
Публикувано на 13 Юни, 2019 - 14:50
от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Изсичане на дървета на територията на Община Бургас
Последна промяна на: 29 Юли, 2019 - 14:29
Публикувано на 13 Юни, 2019 - 14:43
от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Осветяване на бюст-паметниците в Приморски парк на гр. Бургас
Последна промяна на: 29 Юли, 2019 - 14:30
Публикувано на 13 Юни, 2019 - 14:37
от Живко Иванов Табаков - общински съветник, относно: Достъпна среда за хора с увреждания на територията на Община Бургас
Последна промяна на: 29 Юли, 2019 - 14:30
Публикувано на 13 Юни, 2019 - 14:34
от Живко Иванов Табаков - общински съветник, относно: Колективен договор между Община Бургас и здравните работници в самостоятелни детски ясли, детска кухня, медицински сестри в яслени групи към детски градини, медицински сестри в здравен кабинет към детски градини и училища и здравни медиатори
Последна промяна на: 29 Юли, 2019 - 14:32
Публикувано на 13 Юни, 2019 - 10:52
от д-р Бойко Пенков - зам.-министър на здравеопазването, относно: Прекратяване на общинско лечебно заведение "Център за кожно-венерически заболявания - Бургас" ЕООД
Последна промяна на: 29 Юли, 2019 - 14:32
Публикувано на 13 Юни, 2019 - 10:41
от Златина Георгиева - директор на дирекция ПНО, относно: Определение 643 по търг. дело 480/2018 г. на БОС
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 29 Юли, 2019 - 14:33
Публикувано на 7 Юни, 2019 - 09:39
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършена сеч на дървета, намиращи се покрай оградата на завод "Кроношпан България" ЕООД
Последна промяна на: 7 Юни, 2019 - 09:39
Публикувано на 6 Юни, 2019 - 11:35
от Кирил Петков - общински съветник от БСП, относно: Детската площадка в кв. Рудник
Последна промяна на: 29 Юли, 2019 - 14:34
Публикувано на 6 Юни, 2019 - 11:31
от Радослав Петков - общински съветник от БСП, относно: Стопанисването на Гробищния парк в с. Равнец
Последна промяна на: 29 Юли, 2019 - 14:35
Публикувано на 6 Юни, 2019 - 11:26
от Радослав Петков - общински съветник от БСП, относно: Липса на отходна канализация  в с. Равнец
Последна промяна на: 29 Юли, 2019 - 14:35
Публикувано на 5 Юни, 2019 - 15:20
от Чанко Мирчев - общински съветник от БСП, относно: Засиления трафик по бул. "Христо Ботев"
Последна промяна на: 29 Юли, 2019 - 14:36

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.