Входящи писма

Общ брой входящи писма: 725
Публикувано на 6 Октомври, 2017 - 09:51
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Становище от д-я "Вътрешен одит" при Община Бургас във връзка с БК "Черноморец"
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 10 Ноември, 2017 - 10:40
Публикувано на 6 Октомври, 2017 - 09:46
от С. Николова - председател на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Браншова организация на таксиметровите превозвачи и шофьори в България", относно: Определяне на алтернативния данък за таксиметров превоз за следващата 2018 г.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 7 Ноември, 2017 - 14:07
Публикувано на 5 Октомври, 2017 - 09:45
от Стефан Василев Съботинов - председател на УС на ЧАВР, относно: Промяна в Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
 
Последна промяна на: 5 Октомври, 2017 - 09:45
Публикувано на 5 Октомври, 2017 - 09:34
от Иван Мичев Цветков, относно: Безплатно пътуване за пенсионерите с автобусни превози по една линия
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 8 Ноември, 2017 - 11:46
Публикувано на 3 Октомври, 2017 - 09:46
от Георги Аврамчев - председател на БФПС, относно: Наложени наказания на бургаски плувни клубове, членове на БФПС
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 3 Октомври, 2017 - 09:46
Публикувано на 3 Октомври, 2017 - 09:42
от Митко Георгиев Динев, относно: Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 24 Ноември, 2017 - 09:47
Публикувано на 28 Септември, 2017 - 11:00
от Георги Аврамчев - председател на БФПС, относно: Решения на УС на БФПС
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 28 Септември, 2017 - 11:00
Публикувано на 28 Септември, 2017 - 09:33
от Ева Шевченко - Иванова - Председател на Инициативен комитет, относно: ДГ №5 „Иглика“ гр.Бургас
Последна промяна на: 28 Ноември, 2017 - 08:49
Публикувано на 27 Септември, 2017 - 10:13
от Антон Коджабашев- зам.-председател на ПКМС, относно: Спортно училище "Юрий Гагарин" и Георги Марков назначен за учител по спорта вдигане на тежести
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 4 Декември, 2017 - 13:45
Публикувано на 12 Септември, 2017 - 11:52
от Веселина Деведжиева - началник отдел "Спорт, превенции и младежки дейности, относно: 
1. Писмо от Българската федерация по ветроходство
2. Отговор и писмено становище от Яхт клуб "Порт Бургас"
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Септември, 2017 - 11:53
Публикувано на 12 Септември, 2017 - 11:38
от Тодор Марков - председател на СК "Глухи и ветерани", относно:  Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 600 лв. за участие на трима състезатели на СК "Глухи и ветерани"
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Септември, 2017 - 11:38
Публикувано на 8 Септември, 2017 - 11:22
от Весела Йорданова - директор дирекция "Култура и връзки с обществеността", относно: Предложение за поставяне на паметна плоча на Стефан Райнов
Последна промяна на: 11 Септември, 2017 - 14:25
Публикувано на 8 Септември, 2017 - 11:20
от Весела Йорданова - директор дирекция "Култура и връзки с обществеността", относно: Именуване на улици в селищно образувание "Рибарско селище"
Последна промяна на: 11 Септември, 2017 - 14:41
Публикувано на 8 Септември, 2017 - 11:15
от "Булфарма" ООД, относно: Предложение за прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване от съсобственика "Булфарма" ООД на притежаваните от Община Бургас 1/2 ид. ч. от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.651.181.2.2, с адрес: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, ет. 1, предназначение - за търговска дейност, с площ 37 кв.м., на основание чл.36 от Закона за собствеността, чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 2 Ноември, 2017 - 09:23
Публикувано на 5 Септември, 2017 - 14:23
от Стефан Колев - президент БФУ, относно:  III - то Световно първенство по тайчичуан
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 5 Септември, 2017 - 14:23
Публикувано на 31 Август, 2017 - 10:29
от "Булфарма" ООД, относно:  Предложение за придобиване на право на собственост върху собствената на Медицински център III  - Бургас ЕООД сграда на шест етажа с идентификатор 07079.651.181.3, със застроена площ 757 кв.м., представляваща апортна вноска в капитала на дружеството 
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 31 Август, 2017 - 10:29
Публикувано на 30 Август, 2017 - 13:45
от Султанка Матеева и живущи на ул. "Цар Симеон I" №131, бул. "Сан Стефано" №107, ул. "Константин Величков", относно:  Състояние на вътрешен път - общинска собственост прилежащ към блокове №131 на ул. "Цар Симеон I", №107 на бул. "Сан Стефано" и ул. "Костантин Величков" 
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 16 Април, 2018 - 09:41
Публикувано на 29 Август, 2017 - 09:14
от Иван Иванов - Председател на УС на Бургаска регионална туристическа камара, относно:  Зоопарк "Бургас" 
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 29 Август, 2017 - 09:14
Публикувано на 25 Август, 2017 - 14:34
от Петко Драгнев – Управител на „Бургасбус“ ЕООД, относно:  Даване на съгласие за сключване на договор за банков кредит с оглед набавяне на средства за погасяване на текущи и бъдещи задължения към доставчици,  включително и дължимите плащания по сключения договор за инвестиции в бордово оборудване 
Последна промяна на: 25 Август, 2017 - 14:34
Публикувано на 24 Август, 2017 - 09:58
от Георги Дракалиев - общински съветник, относно:  Незаконно строителство в кв.Рудник, гр. Бургас
Последна промяна на: 20 Септември, 2017 - 09:56

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.