Входящи писма

Общ брой входящи писма: 725
Публикувано на 15 Май, 2017 - 11:53
от Стоянка Тодорова Сотирова, относно: Неправилно паркиране
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 15 Май, 2017 - 11:53
Публикувано на 15 Май, 2017 - 11:50
от Бисер Русимов Русимов, относно: Неправилно паркиране
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 15 Май, 2017 - 11:50
Публикувано на 15 Май, 2017 - 09:59
от Събка Кадийска, относно: Замяна на жилище
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 9 Юни, 2017 - 11:21
Публикувано на 12 Май, 2017 - 09:16
от Администрацията на Президента, относно: Опрощаване на дължими държавни вземания на Станислав Петков Петков
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 12 Май, 2017 - 09:16
Публикувано на 11 Май, 2017 - 09:43
от Петър Владев Казаков, относно: Неправилно паркиране
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 11 Май, 2017 - 09:43
Публикувано на 9 Май, 2017 - 14:27
от Сдружение с нестопанска цел "Браншова организация на таксиметровите превозвачи и шофьори гр. Бургас"
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 13 Юни, 2017 - 12:13
Публикувано на 5 Май, 2017 - 14:17
от Живко Жеков - председател на ШК Бургас 64, относно: Отпускане на финансова помощ за участие в Европейско първенство за девойки до 14 години
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 5 Май, 2017 - 14:17
Публикувано на 5 Май, 2017 - 14:15
от Живко Жеков - председател на ШК Бургас 64, относно: Отпускане на финансова помощ за участие в Световно първенство за юноши до 10 години
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 5 Май, 2017 - 14:15
Публикувано на 5 Май, 2017 - 12:29
от Живко Жеков - председател на ШК Бургас 64, относно: Отпускане на финансова помощ за участие в Световно първенство за юноши до 14 години
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 5 Май, 2017 - 12:29
Публикувано на 5 Май, 2017 - 12:24
от Живко Жеков - председател на ШК Бургас 64, относно: Отпускане на финансова помощ за участие в Европейско първенство за юноши до 10 години
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 5 Май, 2017 - 12:24
Публикувано на 5 Май, 2017 - 12:20
от Живко Жеков - председател на ШК Бургас 64, относно: Отпускане на финансова помощ за участие на световно и европейско първенства за 2017 г.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 5 Май, 2017 - 12:20
Публикувано на 5 Май, 2017 - 12:14
от Делян Маринов, относно: Неправилно паркиране
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 7 Юни, 2017 - 10:03
Публикувано на 5 Май, 2017 - 12:10
от Стефан Петров, относно: Неправилно паркиране
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 5 Май, 2017 - 12:10
Публикувано на 2 Май, 2017 - 16:31
от Валентина Федоровна Георгиева, относно: Финансово подпомагане
Последна промяна на: 2 Май, 2017 - 16:31
Публикувано на 2 Май, 2017 - 16:26
от Веселин Мирчев - секретар на Тенис клуб "Черноморец Бургас", относно: Финансово подпомагане
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 2 Май, 2017 - 16:26
Публикувано на 2 Май, 2017 - 16:23
от Клуб по спортно ориентиране "Странджа", относно: Финансиране за спортна проява традиционна купа по спортно ориентиране "Купа Бургас"
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 2 Май, 2017 - 16:23
Публикувано на 2 Май, 2017 - 09:36
от Живко Панайотов - управител "Бургаски пазари" ЕООД, относно: Годишен план за ползването в горите собственост на Община Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 2 Май, 2017 - 09:36
Публикувано на 2 Май, 2017 - 09:30
от Атанас Кобарелов - председател на Яхт клуб "Черноморец Бургас", относно: Провеждане на регата "Черноморец Бургас"
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 2 Май, 2017 - 09:30
Публикувано на 27 Април, 2017 - 10:58
от "Булфарма" ООД, относно: Предложение на основание чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл.41, т. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление  и разпореждане с общински имоти и вещи и чл.36 от Закона за собствеността за прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината върху поземлен имот с площ от 8941 кв.м. по одобрена КК на гр. Бургас по ПУП-ПРЗ на зона "А", ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас, отреден "За МБАЛ и Медицински център"
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 9 Юни, 2017 - 16:09
Публикувано на 27 Април, 2017 - 10:51
от "Булфарма" ООД, относно: Предложение за придобиване на право на собственост върху собствената на Медицински център III - Бургас ЕООД сграда на шест етажа със застроена площ 757 кв.м
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО:
Последна промяна на: 9 Юни, 2017 - 16:06

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.