• Заседание
  • Дневен ред

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №33 ОТ ДАТА 09.11.2017 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД

 

  1. ОбС 08-00-6731 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено“ (СНЦ „МИРГ Бургас-Камено“) по  процедура BG14MFOP001-4.002 "Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие" по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

 

ДИМЧО ГРУДЕВ
З
А ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БУРГАС:
(
Съгласно Определение за заместване № 08-00-1803 / 08.11.2017 г.)
 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1360
ОБНОВЕНО:
31.01.2020 - 09:24
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.