КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ, КОНКУРСИ, ПРИВАТИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ

Раздел "А" ДРУЖЕСТВА - "Нармаг ЕООД / РУМ "Младост"

"Нармаг ЕООД / РУМ "Младост"
Метод за приватизация конкурс на един етап
Наименование на обекта "НАРМАГ" ЕООД / РУМ "Младост", ж.к. "Славейков", с принадлежащ терен от 5250 кв.м.
Обект на приватизация 100 % от дяловете - 7 280 дяла
Предмет на дейност Търговия
Адрес гр. Бургас, ж.к. "Славейков"
Площ РЗП - 4460 кв.м., като:първи етаж - 2045, 40 кв.м., втори етаж - 2414, 60 кв.м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 32 / 31.01.2005  ДВ бр. 23 / 17.03.2006
 Надзорен съвет:
 - Решение № 38 / 09.01.2006
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на конкурса  07.04.2006
Минимална конкурсна цена  4 613 500 (четири милиона шестстотин и тринадесет хиляди и петстотин) лв.
Цена на конкурса  4 812 089 (четири милиона осемстотин и дванадесет хиляди и осемдесет и девет) лв. Изплатен изцяло.
Купувач "Авъланш" ООД, гр. Варна
Договор  27.06.2006
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора
Инвестиционна програма

 - размер на инвестициите:
                 1 098 000 лева
 - изпълнение:  да

Трудова програма  - брой работни места: 310
 - изпълнение:  да
Други задължения не
Подлежи на контрол до: 2008 г.

 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
644
ОБНОВЕНО:
04.10.2017 - 10:45
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.