КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ, КОНКУРСИ, ПРИВАТИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ

Раздел "Б" Обособени части - ПОДБЛОКОВО ПОМЕЩЕНИЕ (Мобиком) ул. Хр. Ботев 70

обект "Подблоково помещение /Мобиком/ ул. Хр. Ботев 70"
Метод за приватизация открит търг с явно наддаване
Наименование на обекта Подблоково помещение (Мобиком)
Адрес гр. Бургас, ул. Христо Ботев № 70
Застроена площ 156,71 кв. м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 14 / 24.09.2004;   ДВ бр. 102 / 19.11.2004
 Надзорен съвет:
 - Решение № 29 / 13.09.2004
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на търга  28.12.2004
Начална цена  146 000 (сто четиридесет и шест хиляди) лв. в т.ч. признати подобрения на наемателя в размер на 51 863 (петдесет и една хиляди осемстотин шестдесет и три) лв.
Цена на търга  500 000 (петстотин хиляди) лв. Изплатен изцяло.
Купувач ЕТ "КРС-Илия Илиев" - гр. Ямбол и "Инвестфарм ООД" - гр. Ямбол
Договор  26,01,2005
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
796
ОБНОВЕНО:
04.10.2017 - 10:48
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.