КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ, КОНКУРСИ, ПРИВАТИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ

Раздел "Б" Обособени части - МАГАЗИН №3, ул. "Александровска" №137-141

 

обект "Магазин № 3, ул. "Александровска" № 137-141"
Метод за приватизация открит търг с явно наддаване
Наименование на обекта Магазин № 3, ул. "Александровска" № 137-141, гр. Бургас
Адрес гр. Бургас, ул. "Александровска" № 137-141
Застроена площ 88  кв. м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 6 / 19.02.2005;   ДВ бр. 61 / 26.07.2005
 Надзорен съвет:
 - Решение № 17/ 04.07.2005
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на търга  10.08.2005
Начална цена  426 000 (четиристотин двадесет шест хиляди) лв.
Цена на търга  430 500 (четиристотин и тридесет хиляди и петстотин) лв. Изплатен изцяло.
Купувач "МАТЕКС" ЕООД  - гр. Варна
Договор  18.08.2005
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
742
ОБНОВЕНО:
08.01.2016 - 13:46
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.