КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ, КОНКУРСИ, ПРИВАТИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ

Раздел "Б" Обособени части - МАГАЗИН №2, ул. "Александровска" №137-141

 

обект "Магазин № 1300 (магазин №2), ул. "Александровска" № 137-141"

Метод за приватизация

открит търг с явно наддаване

Наименование на обекта

Магазин 1300 (магазин № 2)

Адрес

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 137-141

Застроена площ

167 кв. м.

Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано

Общински съвет - гр. Бургас:
- Решение Nо 6 от 19.02.2005 г. /ДВ, бр. 61 от 26.07.2005/
Надзорен съвет:
- Решения Nо 17/ 04.07.2005 г. и Nо 18 / 11.07.2005 г,

Орган, упражняващ правото на собственост

Община Бургас

Реституционни искове

Няма

Дата на провеждане на търга

28.10.2005 г.

Начална цена

808 000 (осемстотин и осем хиляди) лв.

Цена на търга

816 000 (осемстотин и шестнадесет хиляди) лв. Изплатен изцяло.

Купувач

Цветан Христов Атанасов, с. Казашко, обл. Варненска

Договор

8.11.2005 г.

Дата на прехвърляне правото на собственост

с подписване на договора

 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
587
ОБНОВЕНО:
08.01.2016 - 13:48
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.