КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ, КОНКУРСИ, ПРИВАТИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ

Раздел "Б" Обособени части - МАГАЗИН №2, ул. "Стефан Стамболов" №118

 

обект "Магазин No 2, ул. “Стефан Стамболов” № 118"

Метод за приватизация

открит търг с явно наддаване

Наименование на обекта

Магазин № 2

Адрес

гр. Бургас, ул. "Стефан Стамболов" № 118

Застроена площ

47 кв. м.

Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано

Общински съвет - гр. Бургас:
- Решение Nо 6 от 19.02.2005 г. /ДВ, бр. 61 от 26.07.2005/
Надзорен съвет:
- Решение  Nо 27/ 17.10.2005 г.

Орган, упражняващ правото на собственост

Община Бургас

Реституционни искове

Няма

Дата на провеждане на търга

15.11.2005 г.

Начална цена

60 000 (шестдесет хиляди) лв.

Цена на търга

65 000 (шестдесет и пет хиляди) лв. Изплатен изцяло.

Купувач

Манол Иванов Топузов,
ж.к. “Братя Миладинови” бл. 33, вх. А, ет. 5, ап. 10, гр. Бургас

Договор

7.12.2005 г.

Дата на прехвърляне правото на собственост

с подписване на договора

 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
628
ОБНОВЕНО:
08.01.2016 - 13:50
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.