КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ, КОНКУРСИ, ПРИВАТИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ

Раздел "Б" Обособени части - ОБОСОБЕН ОБЕКТ, ул. "Патриарх Евтимий" / "Ал. Велики"

 

Обособен обект ул. "П. Евтимий" / ул. "Ул. Велики"
Метод за приватизация конкурс на един етап
Наименование на обекта Обособен обект, ул. "Патриарх Евтимий" - част от сграда на ул. "Александър Велики" №37
Адрес гр. Бургас, ул. "Патриарх Евтимий"
Застроена площ 101,40  кв. м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 32 / 31.01.2006  ДВ бр. 21 / 10.03.2006
 Надзорен съвет:
 - Решение № 37 / 19.12.2005
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на конкурса  24.03.2006
Минимална конкурсна цена  100  000 (сто хиляди) лв.
Цена на конкурса  101 200 (сто и една хиляди и двеста) лв. Изплатен изцяло.
Купувач "Бургас-тур" ООД,
гр. Бургас
Договор  14.04.2006
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
649
ОБНОВЕНО:
08.01.2016 - 13:56
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.