КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ, КОНКУРСИ, ПРИВАТИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ

Раздел "Б" Обособени части - ПОДБЛОКОВО ПОМЕЩЕНИЕ, ж.к. "Славейков", бл.55

 

ПОДБЛОКОВО ПОМЕЩЕНИЕ, ж.к. "Славейков", бл.55
Метод за приватизация конкурс на един етап
Наименование на обекта ПОДБЛОКОВО ПОМЕЩЕНИЕ, ж.к. "Славейков", бл.55, между вх."И" и "К"
Адрес ж.к. "Славейков", бл.55, гр. Бургас
Площ 82,60 кв.м.
Номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на "Държавен вестник", в който е обнародвано  Общински съвет - гр. Бургас:
 - Решение № 36 / 31.05.2006;
 ДВ, бр. 96 от 28.11.2006г Надзорен съвет:
 - Решение № 23 / 23.10.2006
Орган, упражняващ правото на собственост  Община Бургас
Реституционни искове  Няма
Дата на провеждане на конкурса  14.12.2006
Минимална конкурсна цена   52 000 (петдесет и две хиляди) лв.
Цена на конкурса   62 500 (шестдесет и две хиляди и петстотин) лв. Изплатена изцяло.
Купувач Стефан Иванов Маринов, гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл.37, вх.4, ет.4
Договор  28.12.2006
Дата на прехвърляне правото на собственост  с подписване на договора

 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
620
ОБНОВЕНО:
08.01.2016 - 14:15
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.