ЖИВКО ИВАНОВ ТАБАКОВ

ЖИВКО ИВАНОВ ТАБАКОВ
  • ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 06.09.1977 г.
Професия: "Управление на хотели и ресторанти", "Туризъм", "Международен бизнес"
Образование: магистър
Чужди езици: английски
Избран с политическа сила: КП "Реформаторски блок"
Участие в предишен ОбС: не
Акцент през мандата: развитие на туризма
Тел. за контакти: 0894 59 20 04
E-mail: zh.tabakov@burgascouncil.org
Участие в комисии:
Постоянна комисия по туризъм - член
Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации - член

ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ:

Докладна записка № 08 - 00 4484 / 11.03.2016 г. от група общински съветници, относно: Провеждане на рибен фестивал

Докладна записка № 08 - 00 4135 / 03.12.2015 г. от групата общински съветници от "Реформаторски блок", относно: Безвъзмездно придобиване на правото на собственост върху недвижим имот, частна държавна собственост по реда на чл. 54 от ЗДС

Докладна записка № 08 - 00 5158 / 10.08.2016 г. от Живко Табаков - общински съветник от Реформаторски блок, относно: Предприемане на допълнителни мерки, осигуряващи безопасността на пешеходците при пресичане на пешеходни пътеки в ЦГЧ

Докладна записка № 08 - 00 6935 / 11.01.2018 г. от Живко Иванов Табаков - общински съветник от групата на РБ, относно: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, протокол №21/20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения

Докладна записка № 08 - 00 7065 / 08.02.2018 г. от Живко Табаков - общински съветник от Реформаторски блок, относно: Постъпило предложение за възстановяване на скулптурите в Морската градина на Бургас от "Международен симпозиум по скулптура - Бургас"

Докладна записка № 08 - 00 7161 / 08.03.2018 г. от Живко Табаков - общински съветник от Реформаторски блок, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения

Докладна записка № 08 - 00 7296 / 04.04.2018 г.  от Живко Иванов Табаков - общински съветник от РБ, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градско обзавеждане на територията на община Бургас

Докладна записка № 08 - 00 7297 / 04.04.2018 г. от Живко Иванов Табаков - общински съветник от РБ, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на община Бургас

Питане № 08 - 00 7544 / 11.06.2018 г. от Живко Табаков -  председател на Постоянната комисия по туризъм към Общински съвет - Бургас, относно: Възстановяване на скулптурите в Морската градина на Бургас от "Международен симпозиум по скулптура - Бургас"

Докладна записка № 08 - 00 7614 / 11.07.2018 г. от Живко Табаков - общински съветник от ДГБ, относно: Провеждане на фестивал на маскарадните игри през месец октомври 2018 г. и даване на съгласие за партньорство с Община Бургас

Докладна записка № 08 - 00 7626 / 13.07.2018 г. от Живко Табаков - общински съветник от ДГБ, относно: Участие на Община Бургас в процедура по безвъзмездно предоставяне, наем или концесия на плажна ивица „Атанасовска коса – 2” в землището на гр. Бургас

Докладна записка № 08 - 00 7712 / 09.08.2018 г. от Живко Табаков - общински съветник от ДГБ, относно: Създаване на временна комисия за изработване на Проект на Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Бургас

Питане № 08 - 00 7713 / 09.08.2018 г. от Живко Табаков - общински съветник от ДГБ, относно:  Липса на парапет, преградно съоръжение по ул. "Индустриална"

Докладна записка № 08 - 00 7789 / 07.09.2018 г. от група общински съветници, относно: Премахване на хоризонтална маркировка, обозначаваща зона за велосипедисти, по Крайбрежната алея в Морската градина на гр. Бургас, поставяне на коректни табели, указващи алеите за споделеност със знак Г16, както и тези само за пешеходци на необходимите места в Морската градина на гр. Бургас, обследване на възможност за алтернативен маршрут на велосипедистите – създаване на „Алея за здравето”, в рамките на Морската градина на гр. Бургас

Питане № 08 - 00 7894 / 09.10.2018 г. от Живко Табаков -  председател на Постоянната комисия по туризъм към Общински съвет - Бургас, относно: Провеждане на "Фестивал на рибата и виното" 2018 г. на територията на Община Бургас

Докладна записка № 08 - 00 8017 / 09.11.2018 г. от група общински съветници, относно: Предложение за провеждане на местен референдум на територията на община Бургас със следните въпроси: 1. Считате ли, че е необходимо Община Бургас да предприеме всички допълнителни мерки, съобразно действащото законодателство, за ограничаване на замърсяването на атмосферния въздух на територията на общината? 2. Искате ли Община Бургас да сключи договор с независима международна организация за изготвяне пълен анализ на въздуха в общината и извършване на ежемесечен мониторинг на показателите и вредните емисии във въздуха?

Питане № 08 - 00 8028 / 12.11.2018 г. от Живко Табаков - общински съветник от ДБГ, относно: Липса на парапет, преградно съоръжение по ул. "Индустриална"

Питане № 08 - 00 8401 / 08.03.2019 г. от Живко Табаков - общински съветник, относно: Прекъснато електрозахранване на част от лампите в парк "Велека" на бургаския квартал "Изгрев"

Питане № 08 - 00 8426 / 12.03.2019 г. от Живко Табаков - общински съветник, относно: Изграждане на амфитеатър в комплекс "Меден рудник", Зона А

Докладна записка № 08 - 00 8639 / 10.05.2019 г. от Живко Табаков - общински съветник от ДБГ,относно: Създаване на временна комисия за изработване Проект на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на община Бургас

Докладна записка № 08 - 00 8638 / 10.05.2019 г. от Живко Табаков - общински съветник от ДБГ, относно: Подмяна на осветителните тела, разположени от двете страни на крайбрежната алея в Морската градина на гр. Бургас

Питане № 08 - 00 8669 / 16.05.2019 г. от Живко Табаков - общински съветник, относно: Средства, придобити от продажбата или отдаването под наем на имоти общинска собственост за периода от януари 2016 г. до април 2019 г., попадащи в обхвата на 6-те центъра за административни услуги на територията на община Бургас

Питане № 08 - 00 8770 / 13.06.2019 г. от Живко Иванов Табаков - общински съветник, относно: Колективен договор между Община Бургас и здравните работници в самостоятелни детски ясли, детска кухня, медицински сестри в яслени групи към детски градини, медицински сестри в здравен кабинет към детски градини и училища и здравни медиатори

Питане № 08 - 00 8771 / 13.06.2019 г. от Живко Иванов Табаков - общински съветник, относно: Достъпна среда за хора с увреждания на територията на Община Бургас

Питане № 08 - 00 9013 / 26.07.2019 г. от Живко Иванов Табаков - общински съветник, относно: Недостатъчен на брой контейнери за смет в района на "Пети километър"

Питане № 08 - 00 9014 / 26.07.2019 г. от Живко Иванов Табаков - общински съветник, относно: Некачествен ремонт на булевард "Захари Стоянов"

Питане № 08 - 00 9173 / 13.09.2019 г. от Живко Табаков - общински съветник, относно: Общ кредитен дълг на Община Бургас в периода 2015 г. - 2019 г.

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
3493
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.