Статистика за Общински съвет -БургасСТАТИСТИКА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС, МАНДАТ 2015-2019  Информация Информация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС

АНГЕЛ ДИМИТРОВ БОЖИДАРОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

e-mail: a.bozhidarov@burgascouncil.org

АНТОН БОЯНОВ КОДЖАБАШЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

e-mail: a.kodzhabashev@burgascouncil.org

АНТОН ЕНЧЕВ ВЕЧЕРНИКОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

e-mail: a.vechernikov@burgascouncil.org

АНТОН ПЕНЕВ БЕРДАНКОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

e-mail: a.berdankov@burgascouncil.org

АНТОНИО ХРИСТОВ ДУШЕПЕЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

e-mail: a.dushepeev@burgascouncil.org

БЕНЧО ГЕОРГИЕВ БЕНЧЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

E-mail: b.benchev@burgascouncil.org

БОЙЧО СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

e-mail: b.georgiev@burgascouncil.org

ВЕСЕЛИН МАТЕЕВ ПРЕНЕРОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

e-mail: v.prenerov@burgascouncil.org

ВИОЛЕТА МАРКОВА ИЛИЕВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

e-mail: v.ilieva@burgascouncil.org

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МАНЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

e-mail: g.manev@burgascouncil.org

ГЕОРГИ ДРАЖЕВ АТАНАСОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

e-mail: g.atanasov@burgascouncil.org

ГЕОРГИ МИТЕВ МИТЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

e-mail: g.mitev@burgascouncil.org

Георги Пенчев Кузманов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

e-mail: mr.kuzmanov@gmail.com

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДРАКАЛИЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

e-mail: g.drakaliev@burgascouncil.org

ДИМИТРИНКА ИВАНОВА БУЛАНОВА-МИТРЕВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

e-mail: d.mitreva@burgascouncil.org

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

е-mail: d.georgiev@burgascouncil.org

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЛЮДИЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

е-mail: d.lyudiev@burgascouncil.org

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

е-mail: d.hristov@burgascouncil.org

ДИМЧО ГРУДЕВ ГРУДЕВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

e-mail: d.grudev@burgascouncil.org

ДИЯН ВЪЛКОВ ДИМОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

e-mail: d.dimov@burgascouncil.org

ЖИВКО ИВАНОВ ТАБАКОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

е-mail: zh.tabakov@burgascouncil.org

ИВАЙЛО ВАГЕНЩАЙН РУСИНОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

е-mail: i.vagenstayn@burgascouncil.org

ЙОРДАН КРАСИМИРОВ КОЗАРОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

е-mail: y.kozarоv@burgascouncil.org

КАЛОЯНА ЖИВКОВА ПЕТКОВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

е-mail: k.zhivkova@burgascouncil.org

КАЛЧО СТАНКОВ БЕЛОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

е-mail: k.belov@burgascouncil.org

КАРАМФИЛКА АПОСТОЛОВА АПОСТОЛОВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

е-mail: k.apostolova@burgascouncil.org

КИРИЛ ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

е-mail: k.petkov@burgascouncil.org

КИРИЛ КИРИЛОВ НАЧЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

е-mail: k.nachev@burgascouncil.org

КОНСТАНТИН ЖИВКОВ БАЧИЙСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

е-mail: k.bachiyski@burgascouncil.org

КОСТАНТИН ЙОРДАНОВ ЛУКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ

Приемен ден всеки вторник от 13:30 ч. Молим гражданите, които желаят среща с председателя на Общинския съвет, да се запишат предварително на тел: 056/ 841 300 или в стая №108 на адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26, г-жа Гергана Чанакова.

КРАСИМИРА СЕМОВА МАРКОВИЧ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

е-mail: k.markovich@burgascouncil.org

ЛИЛЯНА СТОЯНОВА ДРАГОЕВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

е-mail: l.dragoeva@burgascouncil.org

МИЛЕН НЕНЧЕВ НЕНЧЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

е-mail: m.nenchev@burgascouncil.org

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

е-mail: n.ivanov@burgascouncil.org

ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ ЖЕЧКОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

е-mail: p.zhechkov@burgascouncil.org

ПЕНЬО НИКОЛОВ МЕЧКОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

е-mail: p.mechkov@burgascouncil.org

ПЕТКО ДОБРЕВ ГЕОРГИЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

е-mail: p.georgiev@burgascouncil.org

ПЕТКО ТОДОРОВ СТАМБОЛИЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

е-mail: p.stamboliev@burgascouncil.org

ПЕТЯ КРАСИМИРОВА ГЪНЕВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

е-mail: p.ganeva@burgascouncil.org

Радослав Петров Петков
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

r.petkov@burgascouncil.org

РУМЕН РУМЕНОВ АНГЕЛОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

е-mail: r.angelov@burgascouncil.org

СТАНИМИР ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

e-mail: s.apostolov@burgascouncil.org

СТАНИСЛАВ РАЙКОВ АНДРЕЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

е-mail: s.andreev@burgascouncil.org

СТЕФАН КЪНЕВ КОЛЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

е-mail: s.kolev@burgascouncil.org

СТОЯН ИВАНОВ КОЛЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

е-mail: st.kolev@burgascouncil.org

ТОДОР АТАНАСОВ КОЛЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

е-mail: t.kolev@burgascouncil.org

ТОДОР ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

е-mail: t.angelov@burgascouncil.org

ТОШКО ДОБРЕВ ИВАНОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

е-mail: t.ivanov@burgascouncil.org

Чанко Миндов Мирчев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

ch.mirchev@burgascouncil.org

ШЕРАФЕТ АСАН МЕХМЕД
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

е-mail: sh.mehmed@burgascouncil.org

ЮЛИЯН СТАНКОВ СТАНКОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

е-mail: yu.stankov@burgascouncil.org

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.