Последно съдържание - последна актуализация

ПУБЛИКУВАНО НА: 20 Юни, 2016 - 13:49
Категория: Проект на дневен ред, Заседание, Новини

СЪОБЩЕНИЕ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 31 Януари, 2020 - 09:02
ПУБЛИКУВАНО НА: 25 Май, 2016 - 10:10
Категория: Проект на дневен ред, Заседание, Новини

СЪОБЩЕНИЕ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 31 Януари, 2020 - 09:02
ПУБЛИКУВАНО НА: 6 Юни, 2016 - 11:39
Категория: Дневен ред, Заседание

ДНЕВЕН РЕД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 31 Януари, 2020 - 09:02
ПУБЛИКУВАНО НА: 9 Май, 2016 - 15:55
Категория: Проект на дневен ред, Заседание, Новини

СЪОБЩЕНИЕ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 31 Януари, 2020 - 09:01
ПУБЛИКУВАНО НА: 14 Май, 2016 - 11:41
Категория: Дневен ред, Заседание

ДНЕВЕН РЕД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 31 Януари, 2020 - 09:01
ПУБЛИКУВАНО НА: 3 Май, 2016 - 15:24
Категория: Дневен ред, Заседание

ДНЕВЕН РЕД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 31 Януари, 2020 - 09:01
ПУБЛИКУВАНО НА: 18 Април, 2016 - 14:20
Категория: Проект на дневен ред, Заседание, Новини

СЪОБЩЕНИЕ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 31 Януари, 2020 - 09:01
ПУБЛИКУВАНО НА: 1 Април, 2016 - 09:47
Категория: Дневен ред, Заседание

ДНЕВЕН РЕД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 31 Януари, 2020 - 09:00
ПУБЛИКУВАНО НА: 21 Март, 2016 - 13:47
Категория: Проект на дневен ред, Заседание, Новини

СЪОБЩЕНИЕ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 31 Януари, 2020 - 09:00
ПУБЛИКУВАНО НА: 23 Февруари, 2016 - 16:27
Категория: Дневен ред, Заседание

ДНЕВЕН РЕД

1. ОбС 08-00-4379   Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление на мандат 2015-2019 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 31 Януари, 2020 - 09:00
ПУБЛИКУВАНО НА: 15 Февруари, 2016 - 14:07
Категория: Проект на дневен ред, Заседание, Новини

СЪОБЩЕНИЕ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 31 Януари, 2020 - 09:00
ПУБЛИКУВАНО НА: 30 Ноември, 2015 - 11:10
Категория: Дневен ред, Заседание

ДНЕВЕН РЕД

1.ОбС 08-00-4085 Предложение от общински съветници от групата на "Реформаторски блок", относно: Приемане на декларация 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 31 Януари, 2020 - 08:58
ПУБЛИКУВАНО НА: 18 Ноември, 2015 - 14:16
Категория: Проект на дневен ред, Заседание, Новини

СЪОБЩЕНИЕ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 31 Януари, 2020 - 08:58
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 15:28
Категория: Дневен ред, Заседание

ДНЕВЕН РЕД

 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 31 Януари, 2020 - 08:58
ПУБЛИКУВАНО НА: 6 Ноември, 2015 - 17:03
Категория: Проект на дневен ред, Заседание, Новини

СЪОБЩЕНИЕ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 31 Януари, 2020 - 08:57
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Септември, 2019 - 11:40
Категория: Проект на дневен ред, Заседание, Новини

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 31 Януари, 2020 - 08:56
ПУБЛИКУВАНО НА: 29 Октомври, 2019 - 13:31
Категория: Новини

от Вълчо Чолаков – областен управител на област Бургас, относно: Свикване на Първото заседание на Общински съвет, гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 5 Ноември, 2019 - 15:36
ПУБЛИКУВАНО НА: 28 Август, 2018 - 12:03

Дата на раждане: 12.11.1952 г.
Професия: финансист
Образование: висше
Чужди езици: руски

АКТУЛИЗИРАНО НА: 30 Октомври, 2019 - 09:58
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:03

Дата на раждане: 15.01.1962 г.
Професия: лекар
Образование: медицина
Чужди езици: английски, руски
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 30 Октомври, 2019 - 09:56
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:01

Дата на раждане: 09.02.1980 г.
Професия: инженер
Образование: висше техническо
Чужди езици: английски
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 30 Октомври, 2019 - 09:54
ПУБЛИКУВАНО НА: 9 Ноември, 2015 - 19:56

Дата на раждане: 31.08.1971 г.
Професия: икономист
Образование: висше
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОбС: не

АКТУЛИЗИРАНО НА: 30 Октомври, 2019 - 09:52
ПУБЛИКУВАНО НА: 9 Ноември, 2015 - 17:06

Дата на раждане: 22.08.1959 г.
Професия: офис организатор, спортен деятел
Образование: висше
Езици: английски, руски
Избран с политическа сила: Коалиция "АБВ за Бургас"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 30 Октомври, 2019 - 09:50
ПУБЛИКУВАНО НА: 9 Ноември, 2015 - 16:28

Дата на раждане: 21.11.1959 г.
Професия: учител по руски
Образование: Учителски институт - Бургас
Чужди езици: руски
Избран с политическа сила: НФСБ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 30 Октомври, 2019 - 09:48
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Ноември, 2015 - 11:53
Категория: КОМИСИЯ ПО РЕКЛАМА
АКТУЛИЗИРАНО НА: 25 Октомври, 2019 - 16:20
ПУБЛИКУВАНО НА: 27 Август, 2019 - 12:18
Категория: Новини, Графици на заседания на комисии
Крайният срок за входиране на докладни записки е 05.09.2019 г. (четвъртък). Заседанието на ОбС ще се проведе на 24.09.2019 г. (вторник). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет.
АКТУЛИЗИРАНО НА: 23 Октомври, 2019 - 12:02
ПУБЛИКУВАНО НА: 7 Февруари, 2019 - 13:21
Категория: Входящи писма

от доц. С. Стоянова - Независимо женско дружество "Самосъзнание ", относно: Съвместно ползване на сградата на ул. "Вола" 1 с писателската общност в Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Октомври, 2019 - 09:22
ПУБЛИКУВАНО НА: 30 Септември, 2019 - 09:31
Категория: Действащи правилници, Наредби и правилници

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.44,Протокол № 17/18.12.2012 г. , изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол № 25/28.03.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №38/27.02.2018 г.; по т.4, Протокол №62/24.09.2019 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 30 Септември, 2019 - 09:33
ПУБЛИКУВАНО НА: 9 Март, 2018 - 11:36
Категория: Архив на правилници, Наредби и правилници

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.44, Протокол № 17/18.12.2012 г. , изм. и доп.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 30 Септември, 2019 - 09:31
ПУБЛИКУВАНО НА: 9 Май, 2019 - 10:30
АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Септември, 2019 - 16:46
ПУБЛИКУВАНО НА: 26 Септември, 2019 - 16:30
Категория: Обявени правилници, Наредби и правилници

Прието на заседание на Общинския съвет-Бургас, проведено на 24.09.2019 г., Протокол № 62, т. 4 (вх. № 08-00-9124) от дневния ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Септември, 2019 - 16:30
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.