• Архив на конкурси
 • Новини

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА КЪМ ОБЩИНА БУРГАС

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПРЕДСЕДАТЕЛ“ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА КЪМ ОБЩИНА БУРГАС

Във връзка с решение на Общински съвет – Бургас по т.23 от Протокол №25/ 28.03.2017 г.

 При следните условия:

 1. Срок за подаване на документи от кандидатите: Документите ще се приемат всеки работен ден от 10.04.2017 г. до 26.04.2017 г. вкл., от 9.00 ч. до 16.30 ч. в деловодството на Общински съвет – Бургас (сградата на Община Бургас, ул. „Александровска“ №26, стая 108).
 2. Конкурсът ще се проведе в 2 етапа
 1. Подбор по документи
 2. Събеседване с кандидатите

Кандидатите следва да отговарят на следните условия за заемане на длъжността:

 1. Висше образование в областта на педагогика, психология или медицина.
 2. Минимален стаж по специалността – 1 година.
 3. Опит или специализация в областта на работа с подрастващи.

Изискуеми документи: 

 1. Автобиография
 2. Копия от документи, удостоверяващи образование и специализации
 3. Препоръка от предишен работодател/работодатели
 4. Медицинско свидетелство от Център за психично здраве
 5. Свидетелство за съдимост
 6. Копие от лична карта
 7. Всеки кандидат следва да представи в писмен вид концепция за развитието и дейността на ОбС по наркотични вещества за период от 3 години в отделно запечатан плик

Основно възнаграждение: 760 лв.

ВАЖНО: Възникването на трудовото правоотношение става след произнасяне на решението на Общински съвет – Бургас.

 

ДИМЧО ГРУДЕВ
Председател на Временна комисия съгласно решение на Общински съвет – Бургас по т.23 от Протокол №25/ 28.03.2017 г.

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1050
ОБНОВЕНО:
01.08.2017 - 09:59
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.