Архиви

От тук можете да свалите препис-извлечения от заседанията на Общинския съвет МАНДАТ 2011-2015, МАНДАТ 2007-2011, МАНДАТ 2003-2007 :

 

Препис-извлечения от заседанията на Общинския съвет МАНДАТ 2011-2015 :

http://2011-2015.burgascouncil.org/

МАНДАТ 2011-2015
Протокол №1
от 28.10.2011г.
Протокол №20
от 19.02. и 21.02.2013г. с видеоархив
Протокол №39 
от 12.08.2014г. с видеоархив
Протокол №2
от 11.11.2011г.
Протокол №21
от 26.03. и 28.03.2013г. с видеоархив
Протокол №40 
от 09.09.2014г. с видеоархив
Протокол №3
от 29.11.2011г.
Протокол №22 
от 23.04.2013г.
Протокол №41 
от 30.09.2014г. с видеоархив
Протокол №4
Тържествено заседание на 06.12.2011г.
Протокол №23
от 09.05.2013г.
Протокол №42
от 28.10.2014г. с видеоархив
Протокол №5
от 22.12.2011г.
Протокол №24
от 28.05. и 30.05.2013г.

Протокол №43
от 25.11.2014г. с видеоархив

Протокол №6
от 31.01.2012г.
Протокол №25
от 25.06.2013г.
Протокол №44
Тържествено заседание на 06.12.2014г. с видеоархив
Протокол №7
от 21.02. и 23.02.2012г.
Протокол №26
от 23.07.2013г.
Протокол №45
от 16.12.2014г. с видеоархив
Протокол №8
от 27.03. и 29.03.2012г.
Протокол №27
от 24.09.2013г.
Протокол №46
от 29.12.2014г. с видеоархив
Протокол №9 
от 24.04.2012г.
Протокол №28
от 29.10.2013г.
Протокол №47
от 27.01.2015г. с видеоархив
Протокол №10
от 24.04.2012г.
Протокол №29  
от 26.11.2013г. с видеоархив
Протокол №48
от 17.02.2015г. с видеоархив
Протокол №11
от 29.05.2012г.
Протокол №30
Тържествено заседание на 06.12.2013г. с видеоархив
Протокол №49
от 24.03.2015г.  с видеоархив
Протокол №12 
от 24.07.2012г.
Протокол №31
от 17.12.2013г. с видеоархив
Протокол №50 
от 08.04.2015г. с видеоархив

Протокол №13
от 25.09. и 27.09.2012г.

Протокол №32 
от 28.01.2014г. с видеоархив
Протокол №51
от 28.04.2015г. с видеоархив
Протокол №14, 14a, 15б
от 30.10. и 01.11.2012г.
Протокол №33 
от 13.02.2014г. с видеоархив
Протокол №52
от 26.05.2015г. с видеоархив
Протокол №15 
от 27.11. и 29.11.2012 г.
Протокол №34 
от 25.03.2014г. с видеоархив
Протокол №53
от 23.06.2015г. с видеоархив
 
Протокол №16
Тържествено заседание на 06.12.2012г.
Протокол №35 
от 22.04.2014г. с видеоархив
Протокол №54
от 21.07.2015г. с видеоархив 
Протокол №17
от 18.12.2012г. с видеоархив
Протокол №36
от 27.05.2014г.
Протокол №55
от 08.09.2015г. с видеоархив   
Протокол №18
от 20.12.2012г. с видеоархив
Протокол №37 
от 24.06.2014г. с видеоархив
 
Протокол №19
от 29.01. и 31.01.2013г. с видеоархив
Протокол №38 
от 22.07.2014г. с видеоархив
 

 

От тук можете да свалите препис-извлечения от заседанията на Общинския съвет МАНДАТ 2007-2011 :

 http://www.2007-2011.burgascouncil.org

МАНДАТ 2007-2011
http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №1
от 12.11.2007г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №20
от 23.04. и 28.04.2009г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №36
от 22.07. и 27.07.2010г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №2
от 12.11.2007г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №21
от 21.05.2009г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №37
от 23.08.2010г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №4
от 20.12.2007г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №22
от 11.06.2009г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №37a
за поправка на решение от 23.08.2010г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №5
от 24.01.2008г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №22а
за поправка на решение от 11.06.2009г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №38
от 23.09.2010г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №6
от 28.02.2008г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №23
от 23.07.2009г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №39
от 19.10.2010г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №7
от 27.03.2008г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №24
от 17.09.2009г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №40
от 21.10. и 26.10.2010г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №8
от 17.04.2008г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №24a
за поправка на решение от 17.09.2009г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №41
от 18.11. и 23.11.2010г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №9
от 22.05.2008г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №25
от 22.10.2009г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №42
от Тържествено заседание на 06.12.2010г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №10
от 19.06.2008г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №26
от 10.11.2009г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №43
от 09.12. и 14.12.2010г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №11
от 24.07.2008г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №27
от 19, 20 и 24.09.2009г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №44
от 20.01. и 25.01.2011г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №12
от 18.09.2008г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №29
от 17.12. и 18.12.2009г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №46
от 17.02. и 22.02.2011г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №13
от 23.10.2008г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №30
от 21.01.2010г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №47
от 24.03. и 29.03.2011г.
http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №47a и 47б
за поправка на решения от 24.03. и 29.03.2011г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №14
от 20.11.2008г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №31
от 11.02.2010г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №48
от 21.04. и 26.04.2011г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №16
от 18.12. и 20.12.2008г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №32
от 18.03.2010г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №49
от 19.05.2011г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №17
от 22.01. и 29.01.2009г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №33
от 22.04.2010г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №50
от 23.06.2011г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №18
от 19.02. и 26.02.2009г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №34
от 20.05. и 26.05.2010г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №51
от 21.07.2011г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №19
от 19.03. и 25.03.2009г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №35
от 24.06.2010г.

http://www.2011-2015.burgascouncil.org/modules/file/icons/application-pdf.png Протокол №52
от 13.09.2011г.

От тук можете да свалите препис-извлечения от заседанията на Общинския съвет МАНДАТ 2003-2007 :

МАНДАТ 2003-2007

 Протокол № 1
от 11.11.2003г. (продължение на 15.11.2003 г.)

 Протокол №19
от 31.01.2005г.

 Протокол №37
от 29.06.2006г.

 Протокол №2
от 28.11.2003г.

Протокол №20
от 24.02.2005г.

 Протокол №38
от 20.07.2006г.

 Протокол №3
от 19.12.2011г.

 Протокол №21
от 11.03.2005г.

 Протокол №39
от 29.09.2006г.

 Протокол №4
от 16.01.2004г.

 Протокол №22
от 31.03.2005г.

 Протокол №40
от 31.10.2006г.

 Протокол №5
от 29.01.2004г.

 Протокол №23
от 27.04.2005г.

 Протокол №41
от 29.11.2006г.

 Протокол №6
от 19.02.2004г.

 Протокол №25
от 30.06.2005г.

 Протокол №42
от 06.12.2006г.

 Протокол №8
от 30.03.2004г.

 Протокол №26
от 28.07.2005г.

 Протокол №43
от 20.12.2006г.

 Протокол №9
от 28.04.2004г.

 Протокол №27
от 29.09.2005г.

 Протокол №44
от 30.01.2007г.

 Протокол №1
от 27.05.2004г.

 Протокол №28
от 31.10.2005г.

 Протокол №45
от 28.02.2007г.

 Протокол №11
от 24.06.2004г.

 Протокол №29
от 25.11.2005г.

 Протокол №46
от 28.03.2007г.

 Протокол №12
от 29.07.2004г.

 Протокол №30
от 06.12.2005г.

 Протокол №47
от 25.04.2007г.

 Протокол №13A и №13Б
от 09.09.2004г.

 Протокол №31
от 21.12.2005г.

 Протокол №48
от 14.06.2007г.

 Протокол №14
от 24.09.2004г.

 Протокол №32
от 31.01.2006г.

 Протокол №49
от 04.07.2007г.

 Протокол №15
от 28.10.2004г.

 Протокол №33
от 28.02.2006г.

 Протокол №50
от 27.07.2007г.

 Протокол №16
от 30.11.2004г.

 Протокол №34
от 31.03.2006г.

 Протокол №51
от 24.09.2007г.

 Протокол №17
от 06.12.2004г.

 Протокол №35
от 27.04.2006г.

 

 Протокол №18
от 21.12.2004г.

 Протокол №36
от 31.05.2006г.

 

 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
10767
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.