ОТЧЕТИ

4 Септември, 2019 - 12:24

Отчет за дейността на Общински съвет - Бургас и неговите комисии за периода 01.01.2019 г.-31.08.2019 г.

23 Юли, 2019 - 12:21

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общински съвет, взети на сесиите, проведени в периода от месец декември, 2018 г. до месец май, 2019 г.

18 Януари, 2019 - 15:44

на Димитър Николов - кмет на Община Бургас, изготвен на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА за изпълнение на решенията на Общински съвет - Бургас, отнасящи се до общинската администрация от заседанията, проведени в периода м. юли 2018 г.  - м. ноември 2018...

8 Ноември, 2018 - 14:26

за дейността на Общински съвет - Бургас и неговите комисии за периода 01.05.2018 г.-31.10.2018 г.

9 Август, 2018 - 10:07

на Димитър Николов - кмет на Община Бургас, изготвен на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА за изпълнение на решенията на Общински съвет - Бургас, отнасящи се до общинската администрация от заседанията, проведени в периода м. декември 2017 г.  - м. юни...

10 Май, 2018 - 14:00

за дейността на Общински съвет - Бургас и неговите комисии за периода 01.11.2017 г. - 30.04.2018 г.

15 Декември, 2017 - 14:11

на Димитър Николов - кмет на Община Бургас, изготвен на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА за изпълнение на решенията на Общински съвет - Бургас, отнасящи се до общинската администрация от заседанията, проведени в периода м. юни 2017 г.  - м. ноември 2017...

8 Ноември, 2017 - 11:10

за дейността на Общински съвет - Бургас и неговите комисии за периода 01.05.2017 г. - 31.10.2017 г.

28 Юли, 2017 - 10:39

на Димитър Николов - кмет на Община Бургас, изготвен на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА за изпълнение на решенията на Общински съвет - Бургас, отнасящи се до общинската администрация от заседанията, проведени в периода м. ноември 2016 г.  - м. май 2017...

22 Май, 2017 - 16:38

от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас към 31.12.2016 г.

12 Май, 2017 - 12:15

за дейността на Общински съвет - Бургас и неговите комисии за периода 01.11.2016 г. - 30.04.2017 г.

19 Декември, 2016 - 09:24

на Димитър Николов - кмет на Община Бургас, изготвен на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА за изпълнение на решенията на Общински съвет - Бургас, отнасящи се до общинската администрация от заседанията, проведени в периода м. юни - м. октомври 2016 г.

22 Юли, 2016 - 14:51

от Евгений Николов Мосинов, относно: Проведено на 05.07.2016г. Общо събрание на акционерите на "Професионален Футболен Клуб "Нефтохимик Бургас 1962" АД

20 Юли, 2016 - 14:41

на Димитър Николов, Кмет на община Бургас за изпълнение на решенията на Общинския съвет, взети на заседанията, проведени в периода м. януари - м. май 2016 г.

4 Януари, 2016 - 16:24

Отчет на Димитър Николов - кмет на Община Бургас, изготвен на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА за изпълнение на решенията на Общински съвет - Бургас, отнасящи се до общинската администрация от заседанията, проведени в периода м. юни - м. декември 2015 г...

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.