• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5346 / 10.10.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1.  Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България, чрез Областен Управител на Област Бургас за безвъзмездно предоставяне в управление на Община Бургас на имот-изключителна държавна собственост- морски плаж „Отманлии“, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.10.937 и поземлен имот с идентификатор 07079.10.972 по КК на гр. Бургас; 2. Приемане на решение за отправяне на искане до Областен Управител на Област Бургас за безвъзмездно предоставяне в управление на Община Бургас на част от поземлен имот с идентификатор 07079.10.973 по КККР на гр. Бургас- държавна частна собственост

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
562
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.