• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5400 / 03.11.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ по чл.124а, ал.1 от ЗУТ за трасета на обслужващи улици от о.т.789 до о.т.26 и от о.т.83 до път ІІ-79 „Средец - кв.М.Рудник - (Бургас-Маринка)“, за осигуряване на транспортен  достъп до имоти, находящи се в предвидено разширение на населеното място, в обхвата на устройствени зони 5/Смф1, 26/Смф, 27/Смф, 07079/60 и 9/Пп  по действащ ОУП на гр. Бургас, м.„Черна гора”/бивша „Кара баир”/ и „Техникума”, землище ж.р.Меден Рудник. 2. Одобряване на задание за изработване на ПУП-ПУР по чл.124б, ал.1 от ЗУТ за обслужващи улици от о.т.789 до о.т.26 и от о.т.83 до път ІІ-79 „Средец-кв.М.Рудник-(Бургас-Маринка)“, за осигуряване на транспортен достъп до имоти, находящи се в предвидено разширение на населеното място, в обхвата на устройствени зони 5/Смф1, 26/Смф, 27/Смф, 07079/60 и 9/Пп  по действащ ОУП на гр. Бургас, м.„Черна гора”/бивша „Кара баир”/ и „Техникума”, землище ж.р.Меден Рудник. 3. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на ПУП – ПУР за трасета на обслужващи улици от о.т.789 до о.т.26 и от о.т.83 до път ІІ-79 „Средец-кв.М.Рудник-(Бургас-Маринка)“, за осигуряване на транспортен  достъп до имоти, находящи се в предвидено разширение на населеното място, в обхвата на устройствени зони 5/Смф1, 26/Смф, 27/Смф, 07079/60 и 9/Пп по действащ ОУП на гр.Бургас, м.„Черна гора”/бивша „Кара баир”/ и „Техникума”, землище ж.р.Меден Рудник, преминаващи през ПИ ид.07079.8.286, ПИ ид.07079.7.105, ПИ ид.07079.8.287, ПИ ид.07079.8.288, ПИ ид.07079.8.414 по КК на гр.Бургас - общинска собственост. 4. Даване на предварително съгласие на основание чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.25, ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ, за изработване на ПУП – ПУР за трасета на обслужващи улици от о.т.789 до о.т.26 и от о.т.83 до път ІІ-79 „Средец-кв.М.Рудник-(Бургас-Маринка)“, за осигуряване на транспортен достъп до имоти, находящи се в  предвидено разширение на населеното място, в обхвата на устройствени зони 5/Смф1, 26/Смф, 27/Смф, 07079/60 и 9/Пп  по действащ ОУП на гр.Бургас, м.„Черна гора”/бивша „Кара баир”/ и „Техникума”, землище ж.р.Меден Рудник, преминаващ ПИ ид.07079.8.403 – пасище, мера, ПИ ид.07079.8.410, ПИ ид.07079.8.280, ПИ ид.07079.8.413, ПИ ид.07079.8.415 по КК на гр.Бургас – пасища

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
596
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.