• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5454 / 11.11.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване  на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на ПУП – ПП за трасе на оптичен кабел от м.Капчето до кв.Горно Езерово, гр.Бургас, преминаващ през ПИ – общинска собственост.  2. Даване на предварително съгласие на основание чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.25, ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ, за изработване на ПУП – ПП за трасе на оптичен кабел от м.Капчето до кв.Горно Езерово, гр.Бургас, преминаващ ПИ ид.07079.8.22, ПИ ид.07079.8.130 по КК на гр.Бургас – пасища. 3. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ по чл.110, ал.1, т.5 ЗУТ за трасе на оптичен кабел от м.Капчето до кв.Горно Езерово, гр.Бургас. 4. Одобряване на задание за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ по чл.110, ал.1, т.5 ЗУТ за трасе на оптичен кабел от м.Капчето до кв.Горно Езерово, гр.Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
558
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.