• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5508 / 28.11.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: „Подобряване качеството на професионалното образование чрез модернизация на образователната инфраструктура в шест професионални гимназии в гр. Бургас“, ДБФП № BG16RFOP001-3.002-0026-C001, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020г., процедура BG16RFOP001-3.002 “Подкрепа за професионалните училища в Република България

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
705
ОБНОВЕНО:
28.11.2016 - 16:20
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.