• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5537 / 05.12.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за трасе на довеждащ водопровод от УПИ УПИ I-2 /ПИ 07079.827.49 по КК на гр.Бургас/до УПИ I-119, /ПИ 07079.827.119 по КК на гр.Бургас/, м.827, кв.Долно Езерово, като съставна част на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл.150, ал.6 ЗУТ, преминаващ през ПИ ид. 07079.827.76 и ПИ ид. 07079.827.57 – общинска собственост. 2. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ по чл.110, ал.1, т.5, във връзка с чл.150, ал.2 ЗУТ за трасе на довеждащ водопровод от УПИ УПИ I-2  /ПИ 07079.827.49 по КК на гр.Бургас/ до УПИ I-119, /ПИ 07079.827.119 по КК на гр.Бургас/, м.827, кв.Долно Езерово, като съставна част на КПИИ по чл.150, ал.6 ЗУТ. 3. Одобряване на задание за изработване на ПУП-ПП по чл.110, ал.1, т.5 ЗУТ за трасе на довеждащ водопровод от УПИ УПИ I-2 /ПИ 07079.827.49 по КК на гр.Бургас/до УПИ I-119, /ПИ 07079.827.119 по КК на гр.Бургас/,  м.827, кв.Долно Езерово, като съставна част на КПИИ по чл.150, ал.6 ЗУТ

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
580
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.