• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5645 / 12.01.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение на основание чл.124а, ал.1 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ и чл. 62а, ал.4 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/- План за регулация /ПР/ на обслужваща улица по о.т57 - о.т.58 – о.т.94 и План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ VIII, кв.23, с.Драганово, Община Бургас. 2. Одобряване на основание чл.125, ал.1 от ЗУТ на задание за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/- План за регулация /ПР/ на обслужваща улица по о.т57 - о.т.58 – о.т.94 и План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ VIII и, кв.23, с.Драганово, Община Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
462
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.