• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5637 / 12.01.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:   1. Разрешение на основание чл.62а, ал.3, т.2 от ЗУТ за промяна на предназначението на УПИ V-260, отреден – „за озеленяване“, кв.40A и част от УПИ III-264, УПИ V-264 и УПИ IX-264, отредени – „за озеленяване“, кв.33, по плана на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас, за изграждане на елементи на техническата и пътна инфраструктура. 2. Разрешение на основание чл.124а, ал.1, във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ за изменение на ПУП - ПРЗ на кв.33 и кв.40А, по плана на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас, с коeто да отпадне обслужваща улица от о.т.1392 - о.т.1402, да се измени конфигурацията на обслужваща улица от о.т.1390 - о.т.1391 - о.т.1392, като се обособи нов крайуличен паркинг, като част от уличната регулация, да се измени конфигурацията на обслужваща улица от о.т.1400 – о.т.1401 – о.т.1405, с което да се осигуряват допълнителен брой паркоместа, като част от уличната регулация, при заличаване на УПИ V-260, в кв.40A и УПИ IX-264, в кв.33, отредени – „за озеленяване“ и УПИ III-264, УПИ V-264, отредени – „за озеленяване“ и УПИ IV-264, отреден – „за жилищни нужди“, в кв.33 променят регулационните си граници. 3. Одобряване на основание чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ на задание за изменение на ПУП - ПРЗ на кв.33 и кв.40А, по плана на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас, с коeто да отпадне обслужваща улица от о.т.1392 - о.т.1402, да се измени конфигурацията на обслужваща улица от о.т.1390 - о.т.1391 - о.т.1392, като се обособи нов крайуличен паркинг, като част от уличната регулация, да се измени конфигурацията на обслужваща улица от о.т.1400 – о.т.1401 – о.т.1405, с което да се осигуряват допълнителен брой паркоместа, като част от уличната регулация, при заличаване на УПИ V-260, в кв.40A и УПИ IX-264, в кв.33, отредени – „за озеленяване“ и УПИ III-264, УПИ V-264, отредени – „за озеленяване“ и УПИ IV-264, отреден – „за жилищни нужди“, в кв.33 променят регулационните си граници

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
608
ОБНОВЕНО:
12.01.2017 - 14:57
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.