• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5643 / 12.01.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на план за улична регулация /ПУР/ и Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за провеждане на нова обслужваща улица с о.т.95 - о.т.95а - о.т.95б - о.т.95в - о.т.95г - о.т.95д - о.т.95е - о.т.95ж - о.т.95з, с крайулични паркинги, които са част от уличната регулация, по плана на ж.р.Меден Рудник – зона Г, гр.Бургас, обособяване на нов кв.40А,  с урегулиране в него на нови УПИ за поземлените имоти, отредени – „за жилищно строителство“, с предвиждане в тях на ниско свободно и свързано застрояване, с устройствени показатели: Пл.застр. до 60%, Кинт до 1,2, Височина до 10м и Позел. мин. 40%, в устройствена зона 5/Жс, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, в предвиденото разширение на населеното място

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
667
ОБНОВЕНО:
17.01.2017 - 15:58
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.