• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5978 / 06.04.2017 Г.

от Йорданка Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №769/31.03.2017 г., относно:Одобряване на изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ на обслужваща улица между кв.49 и кв.50, по плана на ПЗ„Север“, гр.Бургас, от о.т.666 до о.т.742, с което се изменя трасето на улицата, заличава се о.т.666, обособява се нова улица с о.т.666а - о.т.742в – о.т.742б - о.т.742а и се предвижда паркинг за успоредно паркиране пред УПИ II-101, в кв.49, по действащ ПУП-ПУР на ПЗ„Север“, гр.Бургас, в границите на устройствена зона 2/Смф1 по ОУП на гр.Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
452
ОБНОВЕНО:
07.04.2017 - 10:46
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.