• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6342 / 07.07.2017 Г.

от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица от о.т.936а - о.т.936 - о.т.872а - о.т.872 и изменение на ПУП-ПР за УПИ II-180,181, отреден – „за училище“, УПИ III-181, отреден – „за озеленяване“, УПИ IV-181, отреден – „за паркинг“, УПИ V-181, отреден – „за озеленяване“, в кв.18, УПИ X-179,62,303, отреден – „за жилищни нужди“ и УПИ VII-179,303, отреден – „за паркинг“, в кв.19, по плана на ж.к.„Изгрев“, гр.Бургас, с което регулационните граници на УПИ се провеждат по имотните граници на ПИ по КК на гр.Бургас и се променят елементите на обслужващи улици с о.т.870а-о.т.871-о.т.872-о.т.872а-о.т.936-о.т.936а-о.т.936б и о.т.872а-о.т.872б-о.т.872в, при съобразяване с реализираните обслужващи улици и ограда.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
468
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.