• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6463 / 14.08.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Разрешение на основание чл.62а, ал.3, т.2 от ЗУТ за промяна на предназначението на част от УПИ ІI-139, отреден – „за озеленяване“, кв.31 по плана на ж.к. „Славейков“, гр.Бургас, за изграждане на елементи на техническата и пътна инфраструктура, чрез изменение на ПУП - ПР на УПИ I-138, 139 и УПИ II-139, кв.31 по плана на ж.к.“Славейков“, гр.Бургас с което се променя отреждането на УПИ I от „за жилищни нужди“ в „за жилищни нужди и благоустрояване“, урегулират се нови УПИ II и УПИ III отредени „за озеленяване“, обособява се паркинг в границите на УПИ I за 21броя автомобила и се придава към уличната регулация площ от 642 м2 за провеждане на обслужваща улица с проектни о.т.1425а–о.т.1425б-о.т.1425в-о.т.1425г  и крайуличен паркинг за 11 броя автомобила 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
484
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.