• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6948 / 12.01.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:
1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасета  на водопроводи - главни клонове /отклонения/ от главен водопровод 1, ниска зона до ж.к.„Славейков“, гр.Бургас, в следните участъци:

 • от РШ на главен водопровод 1 ниска зона до ж.к.„Славейков“, гр.Бургас до о.т.43, по плана на кв.Лозово, гр.Бургас;
 •  от главен клон /отклонение/ от главен водопровод 1, ниска зона до ж.к.„Славейков“, гр.Бургас до о.т.43, по плана на кв.Лозово, гр.Бургас до о.т.902, по ПЗ „Север“, гр.Бургас;
 •  от о.т.54, по плана на кв.Лозово, гр.Бургас до бивш стопански двор, кв.Д.Езерово, гр.Бургас,

преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.3.907, 07079.3.908, 07079.3.1076, 07079.3.1078, 07079.3.1209, 07079.3.1210, 07079.4.700, 07079.4.763, 07079.5.879,  07079.5.1340,  07079.5.1344,  07079.5.1345,  07079.5.1346  по КК на гр.Бургас - общинска собственост.

2. Даване на предварително съгласие на основание чл.25, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасета  на водопроводи - главни клонове /отклонения/ от главен водопровод 1, ниска зона до ж.к.„Славейков“, гр.Бургас, в следните участъци:

 • от РШ на главен водопровод 1 ниска зона до ж.к.„Славейков“, гр.Бургас до о.т.43, по плана на кв.Лозово, гр.Бургас;
 •  от главен клон /отклонение/ от главен водопровод 1, ниска зона до ж.к.„Славейков“, гр.Бургас до о.т.43, по плана на кв.Лозово, гр.Бургас до о.т.902, по ПЗ „Север“, гр.Бургас;
 •  от о.т.54, по плана на кв.Лозово, гр.Бургас до бивш стопански двор, кв.Д.Езерово, гр.Бургас,

преминаващи през ПИ с идентификатор 07079.3.908  по КК на гр.Бургас, общинска собственост – пасище, мера.

3. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасета на водопроводи - главни клонове /отклонения/ от главен водопровод 1, ниска зона до ж.к.„Славейков“, гр.Бургас, в следните участъци:

 • от РШ на главен водопровод 1 ниска зона до ж.к.„Славейков“, гр.Бургас до о.т.43, по плана на кв.Лозово, гр.Бургас.
 •  от главен клон /отклонение/ от главен водопровод 1, ниска зона до ж.к.„Славейков“, гр.Бургас до о.т.43, по плана на кв.Лозово, гр.Бургас до о.т.902, по ПЗ „Север“, гр.Бургас.
 • от о.т.54, по плана на кв.Лозово, гр.Бургас до бивш стопански двор, кв.Д.Езерово, гр.Бургас.

4. Одобряване на задание по чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасета  на водопроводи - главни клонове /отклонения/ от главен водопровод 1, ниска зона до ж.к.„Славейков“, гр.Бургас, в следните участъци:

 • от РШ на главен водопровод 1 ниска зона до ж.к.„Славейков“, гр.Бургас до о.т.43, по плана на кв.Лозово, гр.Бургас.
 • от главен клон /отклонение/ от главен водопровод 1, ниска зона до ж.к.„Славейков“, гр.Бургас до о.т.43, по плана на кв.Лозово, гр.Бургас до о.т.902, по ПЗ „Север“, гр.Бургас.
 • от о.т.54, по плана на кв.Лозово, гр.Бургас до бивш стопански двор, кв.Д.Езерово, гр.Бургас.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1330
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.