• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7613 / 10.07.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Увеличаване капитала на "Диагностично-консултативен център I - гр. Бургас" ЕООД, и даване съгласие с оценката на непарична вноска, представляваща масивна сграда, находяща се в УПИ III - 735, кв. 7 по ПУП - ПРЗ на в.з. "Минерални бани", кв. Ветрен, гр. Бургас, имот с идентификатор 07079.701.71 по одобрена Кадастрална карта на гр. Бургас - собственост на Община Бургас, във връзка с изпълнение на проект "Създаване на център за рехабилитация и психологическа подкрепа за деца детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания и техните семейства на територията на община Бургас", ДБФП РД-13-144/14.09.2016 г., финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009 - 2014, мярна 5 от Програма BG07 "Инициативи за обществено здраве"

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
375
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.