• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7631 / 13.07.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение на основание чл.124а, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.2, чл.134, ал.2, т.2, чл.136, ал.1 и чл.16, ал.1 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/-План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за кв.1, кв.2, кв.3, кв.4, кв.5, кв.6 и кв.7 по плана на бивш Централен стопански двор, “Пети километър“, група А, гр.Бургас, с което в устройствена зона 13/Смф, в съответствие с предвижданията на ОУП на гр. Бургас се обособяват нови кв.20, кв.20а, кв.21, кв.22 и кв.23, с номерация в съответствие с ПУП – ПУР за обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали, одобрен Решение на Общински съвет Бургас по Протокол №43/26.06.2018г. по т.7 от дневния ред, като в тях се урегулират нови УПИ, като вътрешните им регулационни граници се провеждат по имотните граници на ПИ по КК,  изменя се трасето на обслужващи улици между о.т.81-о.т.296-о.т.298-о.т.99-о.т.301-о.т.302-о.т.300 и от о.т.244-о.т.242-о.т.228-о.т.242-о.т.248-о.т.247-о.т.246-о.т.245-о.т.243, с което се провеждат нови улици от проектна о.т. 146а до проектна о.т. 232л и от проектна о.т.81а- проектна о.т.298г-проектна о.т.300а-проектна о.т. 301а-проектна о.т.302а-о.т.99. 2. Одобряване на основание чл.125, ал.1 от ЗУТ на задание за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/-План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за кв.1, кв.2, кв.3, кв.4, кв.5, кв.6 и кв.7 по плана на бивш Централен стопански двор, “Пети километър“, група А, гр.Бургас, с което в устройствена зона 13/Смф, в съответствие с предвижданията на ОУП на гр. Бургас се обособяват нови кв.20, кв.20а, кв.21, кв.22 и кв.23, с номерация в съответствие с ПУП – ПУР за обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали, одобрен Решение на Общински съвет Бургас по Протокол №43/26.06.2018г. по т.7 от дневния ред, като в тях се урегулират нови УПИ, като вътрешните им регулационни граници се провеждат по имотните граници на ПИ по КК,  изменя се трасето на обслужващи улици между о.т.81-о.т.296-о.т.298-о.т.99-о.т.301-о.т.302-о.т.300 и от о.т.244-о.т.242-о.т.228-о.т.242-о.т.248-о.т.247-о.т.246-о.т.245-о.т.243, с което се провеждат нови улици от проектна о.т. 146а до проектна о.т. 232л и от проектна о.т.81а- проектна о.т.298г-проектна о.т.300а-проектна о.т. 301а-проектна о.т.302а-о.т.99.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
377
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.