• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8077 / 28.11.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на  Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на нова обслужваща улица / локално платно на път I-9 /, с о.т. 140 - о.т. 140а - о.т. 140б - о.т. 140в - о.т. 140г - о.т. 140д - о.т. 140е - о.т. 140ж - о.т. 140з - о.т. 140и, от км 230+700 (пътен възел на обходен път и път I-9 „Бургас – Варна“) до км 231+950, в обвръзка с одобрен ПУП-ПУР за обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 „Бургас – София“, път I-9 „Бургас – Варна“, Северен обходен път и ул.„Транспортна“, за осигуряване на транспортен достъп до ПИ в границите на селищно образувание „Бизнес парк Бургас - 5“, устройствена зона 07079/25 по одобрен ОУП на гр. Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
252
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.