• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8530 / 12.04.2019 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУП-ПУР) за нова обслужваща улица с о.т. Е - о.т. Д - о.т. Г(70) - о.т. 69(НК1) - о.т. 68 - о.т. 67(КК1) -о.т.66(НК2) - о.т. 65 - о.т. 64(КК2) - о.т. 63 и о.т. Д - о.т. В - о.т. Г(70) за осигуряване на транспортен достъп до имоти в бивши масиви 130, 131, 132 и 133 в землището на гр. Бургас в границите на устройствени зони 07079//35 и 7/Пп по действащ ОУП и ПУП-ПП за трасе на нов водопровод преминаващ през ПИ с идентификатори 07079.3.1165, 07079.3.1184, 07079.3.1125 и 07079.3.1106 до ПИ с идентификатор 07079.3.1117 по КК на гр. Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
229
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.