• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8558 / 12.04.2019 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:

1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на ПУП - ПП за трасе на отводнителен канал, преминаващо през ПИ с идентификатори 61145.14.26,  61145.14.46, 61145.14.47, 61145.14.48, 61145.14.49, 61145.14.73, 61145.14.77, 61145.14.86, 61145.14.135, 61145.14.136, 61145.14.148, в м.„Кукуто“ , землище на с. Равнец, Община Бургас, от които ПИ с идентификатори 61145.14.49, 61145.14.73, 61145.14.77, 61145.14.148 по КК на с. Равнец - общинска собственост.
2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП - ПП за трасе на отводнителен канал, преминаващо през ПИ с идентификатори 61145.14.26,  61145.14.46, 61145.14.47, 61145.14.48, 61145.14.49, 61145.14.73, 61145.14.77, 61145.14.86, 61145.14.135, 61145.14.136, 61145.14.148, в м.„Кукуто“ , землище на с. Равнец, Община Бургас.
3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП - ПП за трасе на отводнителен канал, преминаващо през ПИ с идентификатори 61145.14.26,  61145.14.46, 61145.14.47, 61145.14.48, 61145.14.49, 61145.14.73, 61145.14.77, 61145.14.86, 61145.14.135, 61145.14.136, 61145.14.148, в м.„Кукуто“ , землище на с. Равнец, Община Бургас.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
156
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.