• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8559 / 12.04.2019 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:

1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.136, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ, на изменение на ПУП-ПР на кв.19 и кв.36 по плана на ж.к. “Лазур“, гр. Бургас, с което да се измени конфигурацията на обслужваща улица от о.т.135 – о.т.133 като и се обособят двустранен тротоар и нов крайуличен паркинг, като част от уличната регулация, да се измени конфигурацията на обслужваща улица с о.т.135 – о.т.136 – о.т.176 – о.т.177а /част от ул. “Калофер“/ като се обособят тротоари и нови крайулични паркинги, като част от уличната регулация, в резултат на което се променят регулационните граници на УПИ V, отреден „за комплексно жилищно строителство“, в кв.19 и УПИ I, отреден „за комплексно жилищно строителство и КОО“, в кв.36 по плана на ж.к. “Лазур“, гр. Бургас.
2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изменение на ПУП-ПР на кв.19 и кв.36 по плана на ж.к. “Лазур“, гр. Бургас, с което да се измени конфигурацията на обслужваща улица от о.т.135 – о.т.133 като и се обособят двустранен тротоар и нов крайуличен паркинг, като част от уличната регулация, да се измени конфигурацията на обслужваща улица с о.т.135 – о.т.136 – о.т.176 – о.т.177а /част от ул. “Калофер“/ като се обособят тротоари и нови крайулични паркинги, като част от уличната регулация, в резултат на което се променят регулационните граници на УПИ V, отреден „за комплексно жилищно строителство“, в кв.19 и УПИ I, отреден „за комплексно жилищно строителство и КОО“, в кв.36 по плана на ж.к. “Лазур“, гр. Бургас.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
242
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.