• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9022 / 29.07.2019 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Бургас, в партньорство с „Бургасбус“ ЕООД, с проектно предложение с работно заглавие „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“ по Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020г.“, Процедура BG 16M1OP 002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух” и упълномощаване на кмета на общината да подпише запис на заповед, като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по проекта

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1021
ОБНОВЕНО:
29.07.2019 - 16:05
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.