• Докладни записки

Докладна записка № 08 - 00 4610 / 06.04.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на   строеж  на  “ЕВН  България Електроразпределение” ЕАД – гр. Пловдив за изграждане на   трафопост в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІ в кв.13 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к.“Изгрев“, гр.Бургас

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
756
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.