• Архив на конкурси
  • Конкурси
  • Новини

Обява за конкурс за длъжността Управител на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността Управител

на „Хляб и хлебни изделия“ЕООД, в изпълнение на решение на Общински съвет Бургас по т.48 от Протокол №26/25.04.2017г.

 

    I.          Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 

Кандидатите да отговарят на следните условия:

1.      Да са български граждани;

2.      Да имат завършено висше образование и управленски опит, не по-малко от пет години;

3.      Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

4.      Да не са лишени от правото да заемат определена държавна или обществена дейност и/или лишени от правото да упражняват определена професия или дейност;

5.      Да не са лишени с присъда или с административен акт от правото да заемат материално-отчетническа длъжност;

6.      Да не са били в управителни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

 

    II.            Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежда на два етапа:

1.      Допускане по документи;

2.      Събеседване с кандидатите.

 

 III.            Необходими документи:

1.      Заявление – свободен текст;

2.      Професионална автобиография;

3.      Копие от документ за завършено образование;

4.      Копия от документи, удостоверяващи управленски опит и трудов стаж;

5.      Свидетелство за съдимост;

6.      Декларация, че кандидатът не е лишен с присъда или с административен акт от правото да заема материално-отчетническа длъжност;

7.      Декларация, че кандидатът не е бил в управителни органи или неограничено отговорен съдружник в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

 

 IV.            Място и срок за подаване на документи:

Документи се подават в деловодството на Община Бургас, ул. „Александровска“ №26 в срок до 17:00 часа на 18.07.2017г. включително.

 

V.            Място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – интернет страницата на Община Бургас www.burgas.bg, в раздел „Кариери“ и интернет страницата на Общински съвет Бургас www.burgascouncil.org.

 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
573
ОБНОВЕНО:
17.07.2018 - 16:33
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.