• Архив на конкурси
 • Конкурси

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността УПРАВИТЕЛ на „Бургасинвест“ ООД

ОБЩИНА БУРГАС

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността УПРАВИТЕЛ на „Бургасинвест“ ООД

 

 1. Условия, на които да отговарят кандидатите за заемане на длъжността:
 • Да са български граждани;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • Да не са лишени от правото да заемат определена държавна или обществена дейност и/или лишени от правото да упражняват определена професия или дейност;
 • Да не са лишени с присъда или с административен акт  от правото да заемат материално-отчетническа длъжност;
 • Да не са били управителни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност- ако са останали неудовлетворени кредитори.
 • Да имат завършено висше образование, в сферата на дейност на дружеството;
 • Управленски опит, не по-малко от две години.
 1. Необходими документи:
 1. Заявление – свободен текст;
 2. Професионална автобиография;
 3. Копие от документ за завършено образование;
 4. Копия от документи, удостоверяващи управленски опит и трудов стаж;
 5. Свидетелство за съдимост;
 6. Декларация, че кандидатът не е лишен с присъда или с административен акт от правото да заема материално-отчетническа длъжност;
 7. Декларация, че кандидатът не е бил в управителни органи или неограничено отговорен съдружник в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.
 1. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежда на два етапа:

 1. Допускане по документи;
 2. Събеседване с кандидатите.
 1. Място и срок за подаване на документи:

Документи се подават в деловодството на Община Бургас, ул. „Александровска“ №26 в срок до 17:00 часа на 11.07.2018г. включително.

 1. Място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – интернет страницата на Община Бургас www.burgas.bg, в раздел „Кариери“ и интернет страницата на Общински съвет Бургас www.burgascouncil.org.
ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
796
ОБНОВЕНО:
06.02.2019 - 14:44
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.