• Новини
  • Входящи писма

РЕШЕНИЕ № 881/10.05.2019 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО №450 ПО ОПИСА ЗА 2019 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ГР. БУРГАС

ОТМЕНЯ по жалба на „Рейсър Ауто“ ЕООД, с ЕИК 201327590, разпоредбата на чл. 44 от Наредбата за управление на територията на Община Бургас, в частта относно въведеното изискване „за притежаване на разрешително по чл.37 и чл.67 от ЗУО или на комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда“ за извършването на дейностите по събиране и транспортиране на ИУМПС.
 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
213
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.