• Новини
  • Входящи писма

РЕШЕНИЕ № 698/11.04.2018 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО №113 ПО ОПИСА ЗА 2018 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ГР. БУРГАС

ОТХВЪРЛЯ искането на Окръжна прокуратура Бургас за спиране на изпълнението на оспорения подзаконов нормативен акт.

ОТМЕНЯ  разпоредбата на чл.8, ал.1, т.З от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Бургас, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение по протокол № 4/04.12.2015 г.

ОТХВЪРЛЯ протеста на Андрей Червеняков - прокурор при Окръжна прокуратура гр.Бургас, в останалата му част.

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
233
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.